Fordonsgrafik ökar din synlighet

14 januari 2016

Nya vägar och medier för marknadsföring introduceras ständigt, och idag finns otaliga valmöjligheter för företag när det kommer till att skapa sig ett starkt varumärke. Men detta betyder såklart också att konsumenten blir utsatt för en större mängd intryck, vilket gör det väldigt svårt att få ett varumärke att stå ut från mängden. Chansen för att en konsument ska komma ihåg dig blir dock större ju oftare denne blir påmind om din existens. På grund av detta har företag utvecklat innovativa metoder för att synas, och tillslut för att också ta en plats i konsumentens medvetande.

Visuell kommunikation spelar alltså en väldigt stor roll i ett företags marknadsföring. Skyltar, billboards och bildekor i Stockholm är exempel på visuell kommunikation som med fördel kan utnyttjas av företag som vill öka sin synlighet där konsumenterna befinner sig.

Att använda sig av grafik på fordon kan vara mycket effektivt, bland annat på grund av följade punkter:

  • Fordonsgrafik kan öka din synlighet avsevärt, både lokalt och nationellt. Om företaget redan äger tjänstebilar eller lastbilar för transport, kan det vara smart att utnyttja dessa för att skapa ytterligare uppmärksamhet. Det är dessutom ett relativt billigt sätt att marknadsföra sig.
  • Forskning och analyser har visat att det finns ett samband mellan att använda bildekor och en förhöjd medvetenhet hos konsumenten för företagets produkter och tjänster. En lastbil med ett stort budskap är svår att missa, både när den står parkerad och när den är i rörelse. Grafiken kan dessutom få företaget att upplevas som mer etablerat och professionellt. Ofta finns, förutom logotyp och budskap, dessutom företagets kontaktuppgifter väl synliga på fordonet. Detta gör det enkelt för potentiella kunder att ta kontakt med företaget.
  • Ett rörligt budskap gör det möjligt för dig att synas där konsumenten är, och du kan också välja att rikta in dig på ett specifikt område där din målgrupp rör sig. Ett attraktivt visuellt budskap har möjlighet att skapa stor uppmärksamhet hos både barn och vuxna, och kan på så sätt öka medvetenheten.
  • Det är viktigt att ha koll på hur du uppfattas av din målgrupp, att veta om vad de gillar och ogillar. Här spelar marknadsföring en enormt stor roll, och genom att använda fordonsgrafik får du ytterligare en chans att bygga upp och stärka ditt varumärkes image.

 

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos åKOMPANI.”

#reflexdekorer, #fordonsdekor, #egen tillverkning, #www.akompani.se, #bildekorer, #carwrapping