Marknadsföring på nya sätt

26 februari 2015

Skrivet av Olof Mikaelsson den Feb 26, 2015 i Blog

Att synas är A och O för alla företag. Men för att lyckas krävs det dessutom en utarbetad strategi för marknadsföringen.

Ett sätt att bedriva marknadsföring på är att använda sig av profilprodukter. Fördelen med profilprodukter är att de både fungerar som reklam och som praktiskt användbara produkter. Det gör att kunden får en naturlig relation till ditt varumärke på platser som de vanligtvis inte är vana vid att mötas av reklam. Dessutom sprids de på ett annat sätt än vanlig reklam.
Profilering blir alltså en typ av återkommande marknadsföringskampanjer. Profilprodukter kan användas för både produkter och tjänster men även för företaget som helhet. Företags profilering syftar till att använda företagsnamnet för marknadsföring som har ett mervärde. Om man lyckas med detta kommer kunden att associera företagsnamnet med den, förhoppningsvis, positiva erfarenheten som de har av produkterna.

Skylt reklam är ett annat sätt att nå kunder. Det fina med skyltar är att de kan placeras så att de når många samtidigt. En reklamskylt kan också bidra till profileringen av företaget. Oavsett vilken produkt eller tjänst företaget säljer respektive erbjuder kan företagsnamnet eller varumärket påverka kunder. Att ha en definierad företagsprofil är mycket användbart eftersom det gör att företaget skiljer sig från och utmärker sig i jämförelse med sina konkurrenter. En stark strategi för företags profilering förbättrar företagets rykte och skapar förtroende hos kunder.

Reklamskyltar riktar sig till ett stort antal människor. Det innebär stora utmaningar eftersom mottagarna av budskapet kan ha olika bakgrund, intressen och kulturella referenser. Den huvudsakliga utmaningen ligger i att anpassa budskapet så att så många som möjligt kan relatera till det. En reklamskylt får inte vara tråkig men bör inte heller se för flådig ut. åKOMPANI skapar skyltar som tilltalar en bred mottagargrupp.

När det gäller reklam med hjälp av skyltar är en av de viktigaste faktorerna som på verkar en reklamkampanjs resultat var de placeras. En reklamskylt ska allra helst placeras där många människor befinner sig eller rör sig, till exempel längs vältrafikerade vägar eller i stora städer. åKOMPANI utformar olika typer av marknadsföringslösningar, bland annat med hjälp av skylt reklam. Gå in på deras hemsida om du vill veta mer.

”Åsikterna i den här texten är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos åKOMPANI.”