Stolta över denna jätteskylt!

28 april 2014

Vill visa skylt som var utöver det vanliga; för några år sedan hjälpte vi till att ta fram en fristående skylt utanför BRIO’s huvudkontor i Malmö. Uppdraget var den att göra en skylt som skulle placeras fritt på gatan/trottoaren samt skulle även belysas underifrån, åKOMPANI löste detta utifrån förutsättningar samt höll i hela uppdraget från grävning, gjutning, tillverkning, montage, elarbete och markarmatur montage.

Ljus skyltar provided by Akompani to Brio