EuroVision TeliaSonera

16 maj 2013

På uppdrag av VISUAL ID har vi producerat och applicerat fönstergrafik för TeliaSonera på Stureplan i Stockholm.
Grafisk form och uppdragsgivare: http://www.visualid.se