SEB USIF ARENA

31 augusti 2012

  

Upsala studenters idrottsförening bygger i samarbete med SEB en ny arena i Uppsala. Detta är ett pågående projekt som omfattar navigationsskyltar, fondväggar, utrymningshänvisning samt fasadskyltar.