Share This

Blogs

Marknadsföringsstrategier som ger resultat

Posted by on jul 21, 2015 in Blogs | 0 comments

Postat den: Juli 21, 2015

Framgång för företag bygger på strategisk planering och hårt arbete. För att ett företag ska lyckas krävs publicitet och en medvetenhet hos allmänheten om produkterna och tjänsterna. Konsumenter föredrar i regel att köpa varor från varumärken som de känner till. För att stärka sitt varumärke och öka synligheten väljer många företag därför att satsa på innovativa marknadsföringsmodeller och -strategier. (mer…)

Bygg upp ditt varumärke med hjälp av skyltreklam

Posted by on jul 16, 2015 in Blogs, Skyltar | 0 comments

Postat den: Juli 16, 2015

 

Marknadsföring är ett av de viktigaste verktygen för företagsutveckling och expansion. Företag använder olika marknadsföringsmetoder för att göra reklam för sitt varumärke och sina varor och tjänster. Marknadsföring skapar en medvetenhet om varumärket hos konsumenterna vilket är viktigt för den som vill kunna sälja en produkt eller tjänst eftersom de allra flesta tenderar att köpa något från ett varumärke de redan känner till. För att bygga upp ett förtroende för ett varumärke krävs bra strategier. Det är ofta varumärkets image som avgör ett företags framgång. Med andra ord är det viktigare att göra ett gott inryck än att pumpa ut reklam. Därför kan också innovativa sätt att marknadsföra sig på vara effektiva.  (mer…)

Att tänka på inför en reklamkampanj med skyltar

Posted by on jul 13, 2015 in Blogs | 0 comments

Postat den: July 13, 2015

Att skapa en medvetenhet hos konsumenterna om sina produkter och tjänster är något som är viktigt för alla företag som vill lyckas. Med en alltmer tilltagande konkurrens är vikten av att hitta innovativa och alternativa sätt att marknadsföra sig på större än någonsin. (mer…)

Fönsterdekor

Posted by on jun 29, 2015 in Blogs | 0 comments

Postat den: June 29, 2015

Gå till vilket köpcenter som helst och du kommer att upptäcka att de flesta butikerna har stora fönster eller glasväggar ut mot gatan. Företag använder sig även av glasväggar i konferensrum eller kontor för att skapa en känsla av ljus och rymd. Men fönster och glasväggar kan användas för mer än så. Idag använder många företag glasytan för att marknadsföra sig. Glasets egenskaper att släppa igenom ljus gör möjligheterna till kreativa lösningar stor och det är i stort sett bara fantasin som sätter gränserna för vad som är möjligt. (mer…)

Skyltar och märken i Södertälje

Posted by on jun 25, 2015 in Blogs | 0 comments

Postat den: June 25, 2015

På en marknad där konkurrensen är hård och flera företag tillverkar eller erbjuder liknande varor och tjänster väcks ständigt frågan hur man ska få sin produkt att sticka ut och synas. Att välja rätt marknadsföringsstrategi kan vara ett sätt att lösa problemet på. Baserat på hur stor marknadsföringsbudgeten är kan man välja den strategin som på bästa sätt hjälper företaget att uppnå sina mål. Resultaten märks inte alltid direkt i form av ökad försäljning, men att synas förbättrar förutsättningarna för affärer och kan väcka konsumenters uppmärksamhet för en produkt eller tjänst. (mer…)

Skyltar Och Märken i Västerås

Posted by on jun 24, 2015 in Blogs | 0 comments

Postat den: June 24, 2015

Marknadsföring spelar en viktig roll när det gäller att få företag att växa. Det spelar ingen roll hur stort företaget är, syns man inte finns man ändå inte. Det finns många olika sätt att marknadsföra sitt företag eller sin produkt på, därför är det viktigt att välja den metod som på bästa sätt ser till att marknadsmålen uppnås. Det är inte alla marknadsföringsmetoder som ger resultat med en gång, men första steget är alltid att fånga konsumenternas uppmärksamhet för en produkt eller ett företag. (mer…)

Stärk ditt varumärke med ljusskyltar i Uppsala

Posted by on maj 25, 2015 in Blogs | 0 comments

Postat den: May 25, 2015

Ett varumärkes image är väldigt viktigt för alla typer av företag. Varumärket är i de allra flesta fall företagets ansikte utåt i form av logga, slogan och symboler. Ett varumärke gör att företaget kan utmärka sig gentemot konkurrenter i branschen och skapa sig ett namn på marknaden. Både för reklam och varumärke är design första steget i processen. Varumärket eller reklamens design kan användas för att spegla kvaliteten på den produkt eller tjänst som företaget erbjuder. (mer…)

Grafik på fordon i Uppsala

Posted by on maj 22, 2015 in Blogs | 0 comments

Postat den: May 22, 2015

 

Alla företag, oavsett om det är en enkel food-truck eller en stor hotellkedja, behöver marknadsföra sig. Marknadsföring ökar medvetenheten om ett varumärke eller en produkt hos konsumenterna. Idag finns många medium och kanaler att marknadsföra sitt företag genom – TV, radio, internet, tidningar, magasin, reklamskyltar, bildekor och mycket mer. Rätt typ av marknadsföring ökar inte bara försäljningen utan kan också påverka varumärkets image i en positiv riktning. (mer…)

Reklam på bil i Uppsala – effektiv marknadsföring

Posted by on maj 14, 2015 in Blogs | 0 comments

Postat den: May 14, 2015

Marknadsföring är viktigt för alla företag oavsett hur stort eller litet det är. Det spelar ingen roll hur bra en tjänst eller produkt är, så länge konsumenterna inte känner till den kommer de inte att köpa den och företagsmålen blir svåra att nå. Det finns många olika sätt att marknadsföra ett varumärke eller en produkt på, allt från TV- och radioreklam till reklamskyltar och annonser. (mer…)

Bilgrafik i Stockholm – en effektiv marknadsföringsteknik

Posted by on maj 9, 2015 in Blogs | 0 comments

Postat den: May 09, 2015

När det gäller företag och marknadsföring spelar ryktet en mycket stor roll. Företag måste marknadsföra sitt varumärke och sina produkter på ett sådant sätt att det ger företaget ett gott rykte i branschen och bland konsumenter. Det finns flera olika medium genom vilka företag kan marknadsföra sitt varumärke såsom TV, radio, dagstidningar, magasin, reklamskyltar och bildekor. TV- och radioreklam har länge varit populära kanaler att använda för att nå ut med ett budskap. Fler och fler har däremot upptäckt att marknadsföring med hjälp av bildekor både är billigare och i många fall även mer effektivt. (mer…)