Väck uppmärksamhet med skyltar!

22 februari 2016

Det finns otaliga metoder och strategier att arbeta med för att skapa medvetenhet för ditt varumärke, dina produkter och tjänster. Visuell kommunikation har visat sig vara en effektiv sådan strategi, då den kan skapa igenkänning hos konsumenten och på så vis påverka köpbeslutet. Människan är ett vanedjur, och då vi ställs inför ett val där vi har många alternativ väljer vi oftast det vi känner till. Det kan till exempel handla om en och samma produkt från olika varumärken.

åKOMPANI’s skyltar är en mycket vanlig form av visuell kommunikation som används av de flesta företag som säljer produkter och tjänster. Med en reklamskylt kan man både skapa medvetenhet kring sitt varumärke, men också på ett effektivt sätt koppla samman produkter och tjänster till det. Om detta görs på ett regelbundet och konsekvent sätt kommer varumärket att ta en plats i konsumentens medvetande, och nästa gång han eller hon befinner sig i butiken kommer det att finnas en igenkänning som ökar chanserna till köp.

Förutom att skapa igenkänning kan visuell marknadsföring hjälpa till att knyta associationer till ett varumärke. En väl utformad annons kan koppla samman dina produkter eller tjänster med olika känslor hos mottagaren. När du utformar din reklam bör du alltså fundera över vad du vill att din målgrupp ska känna och tänka. Följande tips kan vara användbara när du arbetar med åKOMPANI’s skyltar:

Skylta ordentligt där dina kunder befinner sig: ”Out of sight, out of mind” går talesättet. Detta stämmer mycket väl när det kommer till varumärkeskännedom. Skylta med annonser online och i tryck, affischer på stan och väl synliga skyltar vid dina lokaler. Låt ditt varumärke ta plats där målgruppen befinner sig.

Var konsekvent i utformningen av visuell reklam: Genom att ständigt byta färg och form gör du det svårt för mottagaren att känna igen dig. Använd istället ett konsekvent formspråk och en väl synlig logotyp på skyltar och märken. Symboler och slogans är även sådant som lätt kan kopplas samman med din verksamhet.

Om du har färdigt material som du vill trycka upp, eller vill ha hjälp med utformning av skyltar och märken i Enköping eller någon annan stad i Sverige kan du kontakta åKOMPANI. De har stor erfarenhet av visuell kommunikation i olika former och hjälper dig att skapa reklamskyltar, bildekor, väggdekor och displayer. De erbjuder även formgivning och konstruktion.

 

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos åKOMPANI.”