Att tänka på inför en reklamkampanj med skyltar

13 juli 2015

Postat den: July 13, 2015

Att skapa en medvetenhet hos konsumenterna om sina produkter och tjänster är något som är viktigt för alla företag som vill lyckas. Med en alltmer tilltagande konkurrens är vikten av att hitta innovativa och alternativa sätt att marknadsföra sig på större än någonsin.

Det finns många olika sätt att marknadsföra sig på, allt från TV- och radioreklam till affischer, skyltar och märken. Ofta använder företag mer än ett sätt att marknadsföra sig på för att verkligen nå ut till så många som möjligt. TV och radio har länge varit mycket effektiva och lönsamma marknadsföringskanaler, men i och med förändrade tittar- och lyssnarbeteenden har effekten gått tillbaka och reklamskyltar och banderoller har återigen blivit en mycket viktig del i marknadsföringsarbetet. Fördelen med skyltar och banderoller är att de, till skillnad från mediebaserad reklam, syns hela tiden. Det är en av anledningarna till att de är ett bra sätt att marknadsföra sig på.

Det finns dock några saker som man bör tänka på när man planerar att göra reklam med hjälp av skyltar och märken:

Placering: För att konsumenterna ska hitta ditt företags produkt måste de känna till den. Ju mer reklam man gör desto mer medvetenhet skapas. Men det räcker inte att bara göra reklam, det är lika viktigt att reklamen syns på rätt ställe. Med rätt placering kan reklamen hjälpa företaget att synas bättre och få en större betydelse på marknaden.

Tydlighet: Det är också viktigt att reklamskyltar och märken är tydliga så att det går att läsa text eller se bilder. Tydliga texter och bilder som sticker ut kan användas för att fånga uppmärksamheten hos dem som passerar reklamskylten.

Budskap: Reklam förmedlar alltid ett budskap. Hur budskapet förmedlas varierar men oavsett hur är det viktigt att tänka igenom hur mottagaren kan tänkas uppleva det. Det är viktigt att reklamens budskap är positivt och framhäver företaget, annars är risken stor att reklamen inte får den effekt man önskar.

Varumärke: Att vårda sitt företags varumärke är viktigt i alla situationer. Därför bör man även ha med det när man utformar en reklamskylt. En slarvig skylt kan ge ett dåligt intryck av företaget och förstöra dess rykte.

Design: En reklamskylt bör alltid designas av en professionell reklambyrå. Eftersom konkurrensen är hård även när det gäller konsumenternas uppmärksamhet är det viktigt att designen sticker ut och väcker nyfikenhet. Ett sätt att fånga uppmärksamhet är genom att vara ett blickfång. Digitala skyltar kan användas för att tjäna detta syfte eftersom ljus och rörliga bilder automatiskt drar blickarna till sig.

Kostnad: Gör upp en budget för din reklamkampanj. Det är såklart tillåtet att ha storslagna planer men man måste anpassa marknadsföringsbudgeten efter de förutsättningar man har.

Behöver man hjälp med digitala skyltar eller andra sätt att marknadsföra sig på kan man vända sig till företaget åKOMPANI.

”Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos åKOMPANI.”