Restaurant Polpette

10 oktober 2013

Här har vi med försiktighet skapat en profil åt Restaurant Polpette med skyltar/logo i LED, då fastigheten är K-märkt och förutsättningen var den att inte göra för stora ingrepp i fastighetens utförande.
Vi har låtit tillverka täta LED bokstäver som monterats på montagelist som i sig är infärgad mot fasadens kulör, montagelisten har också kabelkanal samt har plats för drivdon. 2st DS-skyltar med ”flushade” fronter och även dessa med LED belysning.