IDRE FJÄLL

13 september 2012

skyltar, www.akompani.se, informationsskyltar, egen konstruktion, special

Utvecklingen av skyltar på Idre Fjäll fortsätter i takt med att anläggningen hela tiden förbättras. Bilden visar det för Idre Fjäll unika skyltkoncept som utvecklats av åKOMPANI, formen är organisk och färgsättningen ger god kontrast mot snön vintertid samtidigt som den sommartid smälter in i naturen.
skyltar, www.akompani.se, informationsskyltar, egen konstruktion, special