Maj16

Taggar

Liknande inlägg

Dela!

EuroVision TeliaSonera

På uppdrag av VISUAL ID har vi producerat och applicerat fönstergrafik för TeliaSonera på Stureplan i Stockholm.
Grafisk form och uppdragsgivare: http://www.visualid.se